Milan Johanides

(1946)

Dátum narodenia: 25.11.1946
Miesto narodenia: Budimír

Milan Johanides sa narodil 25. 11. 1946 v Budimíre. Vyštudoval SŠUP v Bratislave. Následne VŠVU – monumentálnu maľbu u prof. D. Millého. Venuje sa maľbe, kresbe, figurálnej kompozícií a krajinárstvu. Žije a pôsobí v Prešove.

Autorove diela:

Názov diela:

Západ slnka

Názov diela:

Obraz ruza

Názov diela:

Obraz ruza