Martina Froncová

Zobraziť signatúry

(1957-)
Dátum narodenia: 3.1.1957
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves

Martina Froncová sa narodila 3. januára 1957 v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1972-76 absolvovala Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave v študijnom odbore Keramika. Od konca 90.-tych rokov vystavuje samostatne i na kolektívnych výstavách. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej a Klubu textilných výtvarníkov Arttex. Žije a tvorí v Považskej Bystrici.
Venuje sa interiérovému dizajnu. Pri tvorbe svojich nadčasových diel kreatívne kombinuje keramiku, textil a antikor. Jej diela sú súčasťou súkromných zbierok nielen na Slovensku ale aj v zahraničí: vo Vatikáne, Kanade, USA, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku.
Prezidentovi Slovenskej Republiky Ivanovi Gašparovičovi boli 7. apríla 2006, pri priležitosti jeho návštevy mesta Žiliny, Považskou galériou umenia v Žiline venované dve textilné diela Gabriely Verešovej - Kompozícia I a Kompozícia II.
Autorkine dielo "Vykúpenie" darovala Kongregácia rehoľných sestier pápežovi Jánovi Pavlovi II. počas jeho návštevy Banskej Bystrice 12. septembra 2003.