Ludmila Beťáková

Zobraziť signatúry

(1979-)
Dátum narodenia: 1979
Miesto narodenia: Uherské Hradište (Česko)

Ludmila Beťáková sa narodila v Uherskom Hradišti. Po štúdiách na Univerzite Palackého v Olomouci pokračovala na VŠVU Bratislava v odbore reštaurovanie maľby. V tomto smere má za sebou práce na nástenných maľbách v objektoch v Prahe i Bratislave.
Z posledných kolektívnych výstav:
2006 - Prezentácie prác študentov Katedry reštaurovania, Nitrianská galéria
2003 - Nostalgia EXPO – výstava ochrany a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva, Bratislava
2001 - Výstava voľnej tvorby, spolu s A. Hanzlovou, Galéria Výpad, Olomouc