Richard Zozuľák

Zobraziť signatúry

(1977 -)

Narodil sa v Košicach. Absolvoval VŠVU v odbore socha u profesorov Bartusza a Meliša. S jeho dielami sa od r.1999 stretli návštevníci výstav vo Volsburgu, Bratislave, Poprade, Banskej Štiavnici a Pekingu. Účastník viacerých domácich i zahraničných sympózii stážoval na Akadémii výtvarných umeni v Prahe
u prof. Veselého.