Juraj Bartusz

Zobraziť signatúry

(1933-)
Dátum narodenia: 23.10.1933
Miesto narodenia: Kamenín

Sochár Juraj Bartúsz sa narodil 23.októbra 1933 v Kameníne. Po štúdiach na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1954) bol prijatý na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe u prof. Kavana. V roku 1961 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe u prof. K. Pokorného. Po ukončení sa vrátil do Košíc, kde pôsobil na úseku vytvarnej propagácie a neskôr ako výtvarník v slobodnom povolaní.
Takmer v celej jeho tvorbe dominuje prvok akcnosti. Uskutocnil niekolko akcií a performance. K okruhu „nematerializovanej“ konceptuálne orientovanej tvorby patria i tzv. ideové projekty. Neskôr sa jeho tvorba uberá k médiu malby a kresby, v ktorých sa sústreduje na energiu autorského gesta. Používa gesto nabité energiou, zapája vlastné telo sústredené do akcie, aby stopy úderov zaznamenali na papieri expresívnu, gestickú malbu. Neskôr je profesorom, pedagogicky pôsobí na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach. Je zastúpený v štátnych domácich i zahranicných zbierkach.
Zdroj foto: fuzine.eu

Autorove diela v priamom predaji

2x Stíšené gestá2x Stíšené gestá
Číslo položky: 127883
Voľný predaj

Cena: 300 €