Martina Klesniaková

(1973-)

Dátum narodenia: 16.10.1973

Martina Klesniaková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova. Od roku 1998 ako učiteľka angličtiny na ZŠ. V roku 1999 absolvovala mesačný štúdijný pobyt v Londýne. V roku 1999 je absolventkou kurzu kreslenia metódou Betty Edwards. V rokoch 1999-2000 absolvovala všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými.
V roku 2000 samostatne vystavovala obrazy v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach. V roku 2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Od roku 2001dodnes pracuje ako kineziologická poradkyňa a organizuje vzdelávacie kurzy. V rokoch 2003-2005 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ v Bratislave. V rokoch 2005-2007 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a estetiky na Súkromnom SOU GASMO v Bratislave.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi metódou One Brain a organizácii kurzov kreslenia metódou Betty Edwards.

Autorove diela:

Názov diela:

Anjel zvedavosti

Názov diela:

Anjel uvoľnenia

Názov diela:

Anjel úprimnosti

Názov diela:

Anjel šťastného konca

Názov diela:

Anjel stability

Názov diela:

Anjel spoľahlivosti

Názov diela:

Anjel prítomnosti

Názov diela:

Anjel prístupnosti

Názov diela:

Anjel pokoja

Názov diela:

Anjel pochvaly

Názov diela:

Anjel odpočinku

Názov diela:

Anjel obdivu

Názov diela:

Anjel nežnosti

Názov diela:

Anjel nevinnosti

Názov diela:

Anjel nekonečna

Názov diela:

Anjel možností

Názov diela:

Anjel motivácie

Názov diela:

Anjel charizmy

Názov diela:

Anjel dokonalosti