Martina Klesniaková

Zobraziť signatúry

(1973-)
Dátum narodenia: 16.10.1973

Martina Klesniaková je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova. Od roku 1998 ako učiteľka angličtiny na ZŠ. V roku 1999 absolvovala mesačný štúdijný pobyt v Londýne. V roku 1999 je absolventkou kurzu kreslenia metódou Betty Edwards. V rokoch 1999-2000 absolvovala všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými.
V roku 2000 samostatne vystavovala obrazy v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach. V roku 2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Od roku 2001dodnes pracuje ako kineziologická poradkyňa a organizuje vzdelávacie kurzy. V rokoch 2003-2005 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ v Bratislave. V rokoch 2005-2007 pôsobila ako učiteľka slovenčiny, angličtiny a estetiky na Súkromnom SOU GASMO v Bratislave.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi metódou One Brain a organizácii kurzov kreslenia metódou Betty Edwards.

Autorove diela v priamom predaji

Anjel zvedavostiAnjel zvedavosti
Číslo položky: 89976
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel uvoľneniaAnjel uvoľnenia
Číslo položky: 89965
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel úprimnostiAnjel úprimnosti
Číslo položky: 89970
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel šťastného koncaAnjel šťastného konca
Číslo položky: 90227
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel stabilityAnjel stability
Číslo položky: 90220
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel spoľahlivostiAnjel spoľahlivosti
Číslo položky: 89975
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel prítomnostiAnjel prítomnosti
Číslo položky: 89972
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel prístupnostiAnjel prístupnosti
Číslo položky: 89974
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel pokojaAnjel pokoja
Číslo položky: 90224
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel pochvalyAnjel pochvaly
Číslo položky: 89968
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel odpočinkuAnjel odpočinku
Číslo položky: 89969
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel obdivuAnjel obdivu
Číslo položky: 89973
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel nežnostiAnjel nežnosti
Číslo položky: 90219
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel nevinnostiAnjel nevinnosti
Číslo položky: 90223
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel nekonečnaAnjel nekonečna
Číslo položky: 89966
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel možnostíAnjel možností
Číslo položky: 90221
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel motivácieAnjel motivácie
Číslo položky: 90217
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel charizmyAnjel charizmy
Číslo položky: 90222
Voľný predaj

Cena: 60 €
Anjel dokonalostiAnjel dokonalosti
Číslo položky: 90218
Voľný predaj

Cena: 60 €