Peter Bartoš

Zobraziť signatúry

(1938-)
Dátum narodenia: 29.4.1938
Miesto narodenia: Praha

Peter Bartoš sa narodil 29. apríla 1938 v Prahe. V rokoch 1955–60 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (prof. Chovan, Fikari), 1960–66 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Želibský, Mudroch, Matejka). Ťažisko jeho tvorby je v konceptuálnom a akčnom umení. Manifestačne sa rozlúčil s tradičnou maľbou akciou „Rozdávanie“, ktorú zorganizoval v škole na Gorazdovej ulici v Bratislave (1965). V roku 1967 spoluusporiadal s Júliusom Kollerom, Michalom Studeným a i. v Galérii Saloonik – Medzivýstavný polemický priestor. Paralelne s týmito aktivitami sa zaujíma o koncentrácie hmoty (1966), ich osamostatnenie alebo zabalenie (1967), od týchto prác prechádza ku konceptuálnym textovým oznamom a náčrtom. Jeho zaujatie maľbou (v 80. a 90. rokoch maľoval oblaky) je zatiaľ menej známe, ale v odborných kruhoch sa mu začína dostávať zvýšenej pozornosti. Od konca 60. rokov sa konštantne zaoberal niekoľkými profilovými témami: holuby (projekt ktorý mal šľachtením viesť k novému druhu holuba), najväčší projekt zoologická záhrada (z neho vychádza celá skupina krajinárskych prác, ktoré sú niekde na pomedzí topografických záznamov a japonskou krajinou). Autor v 70. rokoch patril k jadru konceptuálneho umenia na Slovensku (Havrilla, Bartoš, Thurzo, Budaj, Ďurček). Jeho diela sú zastúpené takmer vo všetkých štátnych galériách a významných zbierkach (A. Kusá, J. Oravcová). Od roku 1990 žije a tvorí v Bratislave.
Literatúra: 20. storočie, kat. výstavy, SNG Bratislava, str. 77; Matuštík, R.: ... Predtým. 1964–1971. Prekročenie hraníc. Považská galéria umenia. Žilina 1994.