František Gyurkovits

Zobraziť signatúry

(1876-1968)
Dátum narodenia: 1876
Miesto narodenia: Budapešť

František Gyurkovits sa narodil v roku 1876 v Budapešti, zomrel v roku 1968 v Lučenci. Výtvarné umenie vyštudoval na Umelecko – priemyselnej škole v Budapešti a u prof. Ballu. V rokoch 1902 – 1904 študuje umenie v Paríži a následne v Mníchove.Od roku 1913 pôsobil v Lučenci, kde mal aj súkromnú školu maľovania.
Venoval sa figurálnej maľbe a krajinomaľbe s bohatou exponovanou farebnosťou.