Edita Ambrušová

Zobraziť signatúry

(1920-9. marca 2015 )
Dátum narodenia: 30.10.1920
Miesto narodenia: Ružomberok

Edita Ambrušová sa narodila 30. októbra 1920 v Ružomberku. Študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u Martina Benku, Maximiliána Schurmanna a na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Carla Fahringera a Herberta Boeckla. Po úspešných začiatkoch v portrétnej tvorbe a krajinomaľbe sa Edita Ambrušová v rokoch 1950-1960 venovala prevažne ilustrátorskej a grafickej, sakrálnej i profánnej tvorbe. Vytvorila cykly portrétov významných slovenských a slovanských dejateľov a množstvo imaginárnych portrétov kresťanských osobností. Počas jej pobytu v Trnave vznikol rad olejov a grafík, inšpirovaných životom v slovenskom „malom Ríme“. V druhej polovici 60. rokov a začiatkom 70. rokov pracovala na významných monumentálnych dielach - vitrážach v Katedrále sv. Emeráma v Nitre a veľkorozmerných gobelínoch s historickou témou Veľkej Moravy. V rokoch 1970-1990 vytvorila rad olejomalieb a grafických cyklov zo starej i novej "krásavice na Dunaji“ (na prednej obálke knihy sa nachádza olejomaľba "Pozdrav z Bratislavy", 1874, na zadnej "Pohľad z Hradu", 1985). Žánrovú skladbu svojho diela rozšírila aj o pestrú paletu zátiší. V 90. rokoch sa spolu so svojou dcérou, výtvarníčkou Johanou Ambrušovou, venovala tvorbe ikon slovenských a slovanských svätcov. Ich dielo dostalo aj knižnú podobu: ilustrovali vydanie veľbásne Konštantína Filozofa - sv. Cyrila s názvom "Proglas" (matka stvorila podobizne vierozvestov, dcéra hlaholské písmo). Aj túto výnimočnú publikáciu v staroslovienčine, hlaholike a v angličtine, ktorú, mimochodom, okrem nášho prezidenta dostali ako dar aj prezidenti Putin a Bush, vydal Perfekt, ešte v roku 2004.

Autorove diela v priamom predaji

Výtvarné umenieVýtvarné umenie
Číslo položky: 125976
Voľný predaj

Cena: 80 €
SlnečniceSlnečnice
Číslo položky: 96051
Voľný predaj

Cena: 90 €