Mikoláš Aleš

Zobraziť signatúry

(1852-1913)
Dátum narodenia: 18.11.1852
Miesto narodenia: Miroticie pri Pisku v Čechách

Mikoláš Aleš sa narodil 18. novembra1852 v Miroticiach pri Pisku v Čechách, zomrel 10. júla 1913 v Prahe. Vyštudoval výtvarné umenie na maliarskej Akadémií v Prahe u prof. Trenkwalda a Sweertsa. Veľký vplyv na ňom zanechala kompozícia Josefa Mánesa a Karla Svobody. Je známy ako maliar a ilustrátor obrazov z vlasteneckou tématikou a ľudových piesní. Je zakladateľom českej národnej maliarskej tradície. V roku 1875 mal prvú samostatnú výstavu. Okrem maľby vytvoril množstvo ilustrácií kníh, napr. Jiráskovi Psohlávci v r. 1900. Známy je jeho olej „Ján Kozina“, „Husitský tábor“. Vytvoril spolu 8 000 diel, z toho 65 olejomalieb, ktoré sú vo vätšine majetkom národných galérií.
Zdroj foto: www. praha-smichov.cz