Emil Alexay

Zobraziť signatúry

(1891-1949)
Dátum narodenia: 8.3.1891
Miesto narodenia: Volovec v ZSSR

Narodil sa 8. marca 1891 vo Volovci v ZSSR, zomrel 4. novembra 1949 v Newarku v USA. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti a následne na Akadémií výtvarných umení v Mníchove. Vyučoval kreslenie na meštianskej škole v Gelnici, kde 2 roky súkromne zdokonaľoval záujemcov o kreslenie. V roku 1920 odchádza do USA, kde pedagogicky pôsobil až do svojej smrti. Na Slovensku po ňom ostalo iba málo z jeho kvalitných prác, lebo skoro všetky práce zobral so sebou do USA. Nachádzajú sa tu iba diela, ktoré predal do súkromných zbierok pred svojim odchodom. Sú to hlavne portréty a figurálne kompozície.