Jiří Anderle

Zobraziť signatúry

(1936-)
Dátum narodenia: 14.9.1936
Miesto narodenia: Pavlikov (Česko)

Jiří Anderle sa narodil 14. septembra 1936 v českom Pavlikove. Maliar a grafik. Vyštudoval VŠUP a Akademiu výtvarných umení v Prahe (1955-1961). Súčasne pôsobil v Čiernom divadle. V rokoch 1969-1973 pôsobil jako asistent na VŠUP. Jeho rannú tvorbu reprezentuje cyklus "Vesnické tancovačky" z rokov 1960-62. Neskoršie dielo "Hlavy" (technikou suchá ihla) dokazuje jeho vyzretú techniku práce. Venuje sa aj kombinovaným technikám s komerčným charakterom. Často uprednostňuje detail so závislosťou na surealizmus.

Autorove diela v priamom predaji

Jiří Anderle / Judita a HolofernesJiří Anderle / Judita a Holofernes
Číslo položky: 145135
Voľný predaj

Cena: 590 €