Jaroslav Horejc

Zobraziť signatúry

(1886-1983)
Dátum narodenia: 15.6.1886
Miesto narodenia: Praha

Významný a vysoko cenený český sochár, medailér a sklár Jaroslav Horejc sa narodil 15. 6. 1886 v Prahe, zomrel 3. 1. 1983 v tamtiež. Od 1910 študoval na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe (Prof. Sucharda, Novák, Drahonovský). 1906-14 študijné cesty do Nemecka, Talianska a Francúzska. 1918-48 Prof. na UMPRUM v Prahe, viedol oddelenie spracovania kovov. Od 1911 člen spolku Mánes, od 1914 člen Svazu čs díla. Vytvoril asi 3 000 sôch, drobných plastík, náhrobníkov, realizoval práce pre architektúru. Jeho dekoratívne umenie sa stalo symbolom epochy art-déco v českom umení. 1925 veľká cena na medzinárodnej výstave v Paríži za sklárske diela. Neskôr spolupracoval aj s filmom (napr. podľa jeho návrhu vznikla postava Golema vo Fričovom filme Cisárov pekár). Definívnemu uznania sa mu dostalo na reprezentačnej výstave českej art-déco v roku 1998 v Pražskom Obecnom dome. Z literatúry: České art-déco, 1918-38. Kat. výstavy Praha 1998.

Autorove diela v priamom predaji

StojacaStojaca
Číslo položky: 123219
Voľný predaj

Cena: 1 300 €
SatyrSatyr
Číslo položky: 139305
Voľný predaj

Cena: 1 200 €
MilenciMilenci
Číslo položky: 139303
Voľný predaj

Cena: 750 €
KrásavicaKrásavica
Číslo položky: 125907
Voľný predaj

Cena: 1 250 €
DalilaDalila
Číslo položky: 131497
Voľný predaj

Cena: 1 600 €