Gejza Angyal

Zobraziť signatúry

(1888-1956)
Dátum narodenia: 24.12.1888
Miesto narodenia: Kremnica

Gejza Angyal sa narodil 24. decembra 1888 v Kremnici, zomrel 23. septembra 1956 tamže. V rokoch 1906-11 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Edvih-Illés, Olgyay), v roku 1913 bol na polročnom študijnom pobyte v Mníchove na súkromej škole S. Hollósyho. Od roku 1914 pôsobil ako profesor Štátnej kovorobnej priemyselnej školy v Banskej Bystrici, od roku 1919 ako výtvarník v slobodnom povolaní v Kremnici. Vynikol aj ako grafik - cykly veľkorozmerných leptov z práce garbiarov (1911) a baníkov (1920). V rokoch 1922 a 1928 absolvoval študijnú cestu do Talianska, v rokoch 1925 a 1931 žil krátko v Paríži. V roku 1926 sa stal čestným členom Société nationale des Beaux-arts v Paríži. Bol členom Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Jednoty výtvarných umelcov Slovenska, bratislavského Kusnstvereinu a košickej Kazinczyho spoločnosti. Samostatne vystavoval v Banskej Bystrici (1918), Bratislave (1924, 1927), Ostrave (1930). Súbornú výstavu mal v Bojniciach (1973).
Literatúra: Ferdinandy, A.: Gejza Angyal. Bratislava 1950; Kubičková, K.: Gejza Angyal 1888-1956. Banská Bystrica 1975.

Autorove diela v priamom predaji

Dvor v Banskej Bystrici I.Dvor v Banskej Bystrici I.
Číslo položky: 75581
Voľný predaj

Cena: 1 600 €