Antonín Slavíček

Zobraziť signatúry

(1870-1910)
Dátum narodenia: 16.5.1870
Miesto narodenia: Praha

Antonín Slavíček sa narodil 16. 5. 1870 v Prahe, zomrel 1. 2. 1910 tamže. Po kratšom pobyte na akadémii v Mníchove (1886) vstúpil roku 1887 na pražskej Akadémii výtvarných umení do školy Julia Mařáka. Štúdiá niekoľkokrát prerušil (1889, 1891), ale pokračoval v nich v rokoch 1894 – 99. Stal sa uznávaným vodcom generácie deväťdesiatych rokov (1899 – 1900 viedol po Mařákovi jeho školu) a osobitým predstaviteľom českého neoimpresionizmu. Na jar roku 1907 študijný pobyt v Norimberku, Štrasburgu, neskôr Paríži a Bretagni (Fécamp). Cez Brusel sa potom vrátil domov. Okrem tejto cesty a kratšieho pobytu v Dubrovníku (1909) maľoval iba v Čechách. Slavíček vyšiel z náladového luminizmu Mařákovej školy a podnetov diela A. Chitussiho. Od polovice 90. rokov stál už bezpečne v čele Mařákových žiakov. 1895 vznikajú prvé z jeho pražských motívov. Začína ho zaujímať chvejivá hra slnečných paprskov i jesenné nálady, v ktorých podmanivo vyjadril, iba maliarskymi prostriedkami, neurčitú nostalgiu konca storočia. 1898 dospel k novému vývinovému stupňu: k maľbe farebnou škvrnou, ktorá vyvoláva dojem pohybu a vírenia – právom sa v súvislosti s týmito Slavíčkovými obrazmi hovorilo o zrode českého impresionizmu. 1902 – letný pobyt v Holišove, kde ho pozval J. Herben, prináša obrat: odklon od techniky, ktorú ovládal tak ľahko, že sa mu všetko stalo dostupným, k dôslednému oprosteniu obrazu i formy, k hľadaniu výraznejšieho typu krajiny. Motívy z Kameniček (1903 – 05) sa stali vyvrcholením tejto tendencie. Jadrom Slavíčkoveho diela však ostali pražské motívy . Veľké panorámy Prahy ostali pre svoju maliarsku silu bez obdoby nielen v českom maliarstve: majú jedinečné miesto i v rámcoch európskeho impresionizmu. Z literatúry: Nezval, V.: Antonín Slavíček. Praha 1952; Dopisy Antonína Slavíčka. Praha 1954; Kotalík, J.: Antonín Slavíček – soupis díla. Praha 1965; Tomeš, J.: Antonín Slavíček. Praha 196