Jaroslav Augusta

Zobraziť signatúry

(1878-1970)
Dátum narodenia: 4.9.1878
Miesto narodenia: Humpolec pri Pelhřimove (Česko)

Jaroslav Augusta sa narodil sa 4. septembra 1878 v Humpolci pri Pelhřimove, zomrel 28. februára 1970 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1897-1900 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Pirner), 1900-6 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Herterich, Marr) a tamojšej súkromnej škole A. Ažbeho. Od roku 1892 žil v Rimavskej Sobote, od roku 1894 v Tisovci. V Prahe pôsobil v spolku Detvan. Cez prázdniny v rokoch1899 a 1900 maľoval vo Veľkej Slatine, Očovej, Dobrej Nive a Detve. Od roku 1900 mal úzke kontakty s J. Úprkom a moravsko-slováckymi maliarmi. V roku 1901 založil spoločne s E. Pacovským, L. Strimplom a bratom Karolom maliarsku kolóniu v Detve. V roku 1902 sa vo Viedni zoznámil s M. T. Mitrovským a T. Andraškovičom. V roku 1903 bol spoluzakladateľom Grupy uhorsko-slovenských maliarov a v roku 1911 založil maliarsku kolóniu vo Važci spoločne s bratom Karolom, P. J. Kernom a F. Úprkom.
Literatúra: Váross, M.: Augusta. Bratislava 1956.