Bohumil Hanák

(1897-1951)

Dátum narodenia: 1897
Miesto narodenia: Morava

Bohumil Hanák , narodil sa v roku 1897 v Uhričiciach pri Uherskom Ostrohu na Morave.V rokoch 1917-1921 navštevoval akadémiu výtvarných umení vo Viedni.Po štúdiach sa usadil v Bánovciach n.Bebravou,odkiaľ pochádzala jeho manželka Otília Šimanová.Až v roku 1940 presídlil do Bratislavy,kde bol členom Umeleckej besedy a potom Zväzu slovenských výtvarných umelcov.Maliar sa venoval prevažne sakrálnej maľbe a výzdobe kostolov.Okrem jeho syna akadem.maliara Jána Hanáka,ktorý bol dlhé roky šéfscenografom Štátneho Košického divadla,boli úspešné aj ďalšie deti umelca Bohumila Hanáka-Bohuš a Oľga Hanákovci boli vynikajúcimi sólistami opery SND,dcéra Jozefína Šestáková pôsobila ako sólistka VUS,Bohumil Hanák zomrel v roku 1951 v Bratislave.Dielo Pred monštranciou vychádza zo sakrálneho ikonografického rámca,ale snaží sa vyjadriť náboženské zvykloslovie, ako sa s ním umelec stretal na Slovensku.Tematicky sme tu konfrontovaní s mnohofigurálnou kompozíciou-vidíme hromadnú rituálnu scénu pravdepodobne zo svätodušného obradového kontextu,pri ktorej scéne bezchybne typologizovaní vidiečania v náboženskom vytržení kľačia na zemi v chráme pod oltárom a na ktorom je vyložená Sviatosť oltárna s hostiou.Vpravo dole celý výjav mysticizuje dym kadidla.Výrazy tvárí sú v úžase,postavy sú schúlené v posvätnej hrôze a v extatických gestách.Do chrámoveho priestoru sa vo chvíli zvonevia zvonov vrútila masívna záplava akoby nadzemského svetelného jasu, ktorý celý výjav dramatizuje a zároveň preduchovňuje.Okrem neomylnej anatómie a atmosféry je obraz zaújmavý aj zvláštnou farebnou orchestráciou,kde sa uplatňujú sivohnedé,okrové,smotanovobelasé,šedé a tmavohnedé valéry a tóny.Inšpirované vyžarovanie diela umocňuje dobová pôvodná adjustácia v masívnom drevenom ráme s perlovcom.V konci dielo patrý medzi nádherné umelecké diela súmeratelné s poprednými umelcami výtvarného umenia 20 storočia , ktoré boli vytvorené na Slovensku.
Info-www.cassovia.sk/hanak/