Perlrott–Csaba Vilmos

Zobraziť signatúry

(1880 - 1955)
Dátum narodenia: 2. 1. 1880
Miesto narodenia: Békescsaba

Vilmos Perlrott–Csaba sa narodil 2. 1. 1880 v Békescsabe, zomrel 23. 1. 1955 v Budapešti. Venoval sa maliarstvu a grafike. Študoval na výtvarných akadémiách v Budapešti, v maliarskej kolónii v Nagybányi a Kecskeméte. Najväčší vplyv na jeho umelecký vývin malo súkromné štúdium v Paríži u Henriho Matissa. Súborné výstavy mal 1911 v Paríži? 1919 a 1931 v Ernst múzeu v Budapešti, 1923 v Belvederi v Budapešti, 1929 a 1932 v Tamás Galérii v Budapešti. Bol zakladajúcim členom významného spolku KÚT (Nová spoločnosť výtvarných umelcov), ktorý pôsobil v rokoch 1924-49 a je považovaný za dediča avantgardných tradícií legendárnej OSMY (okrem neho boli v skupine Márffy, Rippl-Rónai, Czóbel, Vaszary, Szönyi, Kernstock a ďalší). Umelec vyšiel z príkladu fauvizmu a kubizmu, počas dlhšej študijnej cesty do Španielska na neho zapôsobil El Greco. Neskôr sa kontaktoval s novou vecnosťou, obľuboval najmä viacfigurálne námety alebo do interiéru umiestnené ženské akty, v ktorých sa silné prízvukovanie hmotnosti spája s barokovým rozmachom. Perlrott-Csaba je maďarskou umeleckou históriou považovaný za významného predstaviteľa súdobej moderny, spájajúceho formálne znaky francúzskeho fauvizmu a expresionizmu s príkladmi maďarskej tradície, najmä nagybánskej školy (K. Ferenczy) a maliarstva nížiny (J. Koszta). Z literatúry: Zádor. A.- Genton, I.: Müvészeti Lexikon I-IV. Budapest 1965- 1968.
Najvyššie dosiahnuté ceny na aukciách:
52 481,- EUR Nahý mladík s jablkami. Olej na plátne. 115 x 34 cm. Budapešť 2000.
44 990,- EUR Nagybánya. Okolo 1920. Olej na plátne. 75 x 70 cm. Budapešť 2003.
31 960,- EUR Zber ovocia. Olej na plátne. 130 x 97 cm. Budapešť 2001.
29 042,- EUR Zátišie. 1914. Olej na plátne. 70 x 90 cm. Budapešť 2000.