Terézia Weissová

Zobraziť signatúry

Terézia Weissová je pedagóg a riaditeľka na ĽŠU v Poprade.

Inklinovala k realizmu, prostrediu a atmosfére južného Slovenska. Má vyvinutý zmysel pre atmosféru, jemnosť premien slnka a osvitu najmä pri transpozícii realistického námetu až takmer do abstraktných farebných kompozícií, zmysel pre prepracovanosť, výtvarný nápad a majstrovský rukopis.