Willem de Kooning

Zobraziť signatúry

(1904-1997)
Dátum narodenia: 24.4.1904
Miesto narodenia: Rotterdam (Holandsko)

Holandský maliar Willem de Kooning sa narodil 24. apríla 1904 v Rotterdame. Jeho rodičia Leendert de Kooning a Cornelia Nobel se rozviedli, keď bolo malému de Kooningovi päť rokov. Už od detstva se zaujímal o umenie, ktoré osem rokov študoval na rotterdamskej Akadémii (Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen). V roku 1926 de Kooning odišiel do Spojených štátov, kde sa usadil v Hobokenu v New Jersey. Tam si najprv zarábal na živobytie maľováním domov, o rok neskôr už mal dosť peňazí na to, aby sa presťahoval na Manhattan, kde si založil vlastný ateliér. V tom čase maloval iba sám, až v roku 1929 se zoznámil s maliarmi Stuartem Davisem a Arshilem Gorkym, ktorí se stali jeho priateľmi. V rokoch 1935 až 1937 de Kooning pracoval na projektoch WPA (Works Progress Administration), ktoré mu priniesli značný zisk. Ve 40. rokoch 20. stor. sa de Kooning stretával s ostatnými mladými americkými umelcami v New Yorku a stal se tak jedným zo zakladateľov nového umeleckého smeru – abstraktního expresionismu. V roku 1948 uskutočnil de Kooning prvú samostatnú výstavu, a to v Galerii Egan v New Yorku.
V rokue 1938 se de Kooning zoznámil s Elaine Marie Friedovou, která se v roku 1943 stala jeho manželkou. V rokue 1962 se de Kooning stal americkým občanom. De Kooningovi sa v roku 1963 presťahovali do East Hamptonu na Long Islandu, kde strávili zbytok života. Aj keď bol de Kooning pôvodom holanďan, patril medzi nejvýznamnejších členov amerického abstraktního expresionismu. De Kooningov štyl sa menil mnohokrát behom jeho kariéry – z jeho raných portrétov cez figurálne obrazy v štyle Picassa až k jeho abstraktným krajinám. Maľba u de Kooninga predstavovala silné vrstvy barvy energeticky rozotrené po plátne postupne ve vyváženosti figuracie i abstrakce. V sedmdesiatých rokoch sa de Kooning obrátil k figurativnému sochárstvu. Na konci svojho života de Kooning trpel Alzheimerovou chorobou. Keď 1. februára 1989 zomrela jeho manželka Elaine, starala se o nemocného de Kooninga jeho dcéra Lisa. De Kooning zomrel 19. marca 1997 v East Hamptonu na Long Islandu.