Marián Velba

Zobraziť signatúry

(1930 - 1991)
Dátum narodenia: 3.7.1930
Miesto narodenia: Hradište pod Vrátnom

Akademický maliar a pedagóg Marián Velba sa narodil 3.7.1930 v Hradišti , zomrel 4.4.1991 v Bratislave. Pochádzal z učiteľskej rodiny. Rodičia Ján a Emília Velboví mali vzťah k umeniu a podporovali výtvarné záujmy najmladšieho syna. Po skončení Základnej školy v Hradišti pod Vrátnom absolvoval v rokoch 1941 – 1949 gymnázium v Prievidzi. Z obdobia rokov 1944 – 1946 sa zachovali Velbove krajinárske prvotiny v akvarelových dedinských námetoch hradištských chalúp a stodôl. V rokoch 1949 – 1953 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od roku 1957 bol členom ZSVU (Zväz Slovenských výtvarných umelcov). V rokoch 1961 – 1990 pedagogicky pôsobil na oddelení výtvarnej výchovy Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave.
Marián Velba sa venoval najmä krajinomaľbe. Na konci života si kúpil v Hradišti pod Vrátnom chalupu. O jeho hlbšej inšpirácii rodiskom názorne svedčí aj umelcova samostatná výstava v Bratislave v roku 1989 príznačne nazvaná „ Premeny rodnej obce“. (Darte)