Karel Zápeca

(1893-1975)

Dátum narodenia: 21.7.1893
Miesto narodenia: Luhačovice

Akademický maliar Karel Zápeca sa narodil 21.7. 1893 v Luhačoviciach. Zomrel v roku 1975 taktiež v Luhačoviciach. Vyštudoval maliarstvo na VŠVU v Prahe. Čiastočne sa venoval aj pedagogickej praxi. Veľa jeho diel sa nachádza v Slováckom múzeu v Uherskem Hradišti.