Ritta Boehm

(1868-1948)

Dátum narodenia: 20.1.1868
Miesto narodenia: Levoča

Ritta Boehm sa narodila sa 20. januára 1868 v Levoči, zomrela 19. apríla 1948 v Budapešti. Po súkromnom maliarskom štúdiu v Drážďanoch a Paríži (prof. Fleury, Lefévre, Lervy, Merson) sa v roku 1898 presťahovala do Budapešti. Udržiavala pravidelné styky so Slovenskom, v tvorbe má veľa slovenských motívov. Maľovala záhradné a mestské zákutia a krajinky z okolia Levoče, neskôr prešla k pointilistickej technike. Literatúra: Slovenský biografický slovník. I. zv., Martin 1986.