Eduard Majsch

Zobraziť signatúry

(1841-1904)
Dátum narodenia: 10.10.1841
Miesto narodenia: Bratislava

Eduard Majsch sa narodil sa 10. 10. 1841 v Bratislave, zomrel 31. 5. 1904 tamže. 1864–69 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni u Wurzingera a Mayera, 1870–74 na oddelení historického maliarstva u E. Engertha. Podnikol študijné cesty do Talianska a Francúzska. Od 1880 pôsobil v Bratislave, mal súkromnú maliarsku školu a ateliér. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom bratislavského umeleckého spolku Kunstverein. Vystavoval v Bratislave (1883, 1902, 1903, 1955, 1972, 1977, 1980, 1985), Viedni (1873, 1877), Prahe a Lipsku. Svetelné a koloristické efekty jeho maliarstva neboli dané len eklektickou závislosťou od dobového novobaroka a novorenesancie. V neskoršej tvorbe mala kresbovosť a vyhrotená štylistika koloristických senzácií aj viditeľnú prísadu svojského prijatia secesnej slohovosti. Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Ako jeden z mála slovenských maliarov prelomu storočí sa veľmi dobre uplatňuje na aukciách významných stredoeurópskych aukčných siení. Z literatúry: Abelovský, J.,- Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997.