József Klein

Zobraziť signatúry

(1896-1945)
Dátum narodenia: 1896
Miesto narodenia: Csermő

József Klein sa narodil v roku 1896 v Csermő a zomrel v roku 1945 pravdepodobne v koncentračnom tábore v Osviencime. Patril k mimoriadne aktívnym a medzi súčasníkmi obľúbeným predstaviteľom maďarskej výtvarnej moderny. Po gymnaziálnych štúdiách sa zapísal na budapeštiansku Vysokú školu výtvarných umení, kde pobudol tri roky, potom v roku 1919 odchádza s V. Csabom Perlottom do umeleckej kolónie v Kecskeméte a o rok neskôr odišiel do Nagybánye. Žil neviazaným životom umelca, ktorý mu zabezpečil predaj vlastných prác a príjmy salónu jeho manželky. V rokoch 1925-1927 žil a tvoril v Paríži, čo v jeho tvorbe zanechalo výraznú stopu a tak popri prirodzene vypestovanom štýle domácim prostredím kolónií sa v jeho diele stretávame aj s avatgardnými tendenciami vychádzajúcimi z poznania diel Foujitu, Chagalla, Utrilla či Picassa.