Deszö Orbán

Zobraziť signatúry

(1884-1987)
Dátum narodenia: 26.11.1884
Miesto narodenia: Györ

Deszö (Dezider) Orbán sa narodil roku 26. 11. 1884 v Györi, zomrel 8. 8.1987 v Sydney. Akademické vzdelanie nikdy neabsolvoval. 1906 sa dostal v Paríži do styku s Gertrúdou Steinovou, Picassovou mecenáškou. Smer jeho vývoja mu určila tvorba Picassova, Matissova a Cézannova. V jeho ateliéri bola roku 1909 založená skupina Keresők (Hľadači), ktorá od 1911 spoločne s OSMOU (Nyolcak) reprezentovala najprogresívnejšie prúdy maďarského maliarstva. V dvadsiatych rokoch sa Orbán od koncepcie OSMY odchýlil. 1931 založil školu a dielňu umeleckého návrhárstva pod názvom ATELIÉR 1939 sa vysťahoval do Austrálie. Z literatúry: Dr. Szabó Ákos András: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona II. zv., Nyíregyháza 2002; Magyar Tudomános Akadémia Müvészettöténeti Kutató Csoport Adattára (É.G. jelzésel Éber László és Gombos-féle lexikon), Seregélyi, G.: Magyar Festök és grafikusok adattára. Szeged 1988; Zádor, A., Genton, I.: Müvészeti Lexikon, Budapest 1965-1968.