Jan Bauch

Zobraziť signatúry

(1898-1995)
Dátum narodenia: 16.11.1898
Miesto narodenia: Praha

Jan Bauch sa narodil sa 16. novembra 1898 v Prahe, zomrel 9. januára 1995 tamže. V rokoch 1914-16, 1919-21 študoval na Umelecko-priemyslovej škole (prof. Dítě, Brunner) a 1921-24 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Švabinský). Člen spolku Mánes, kam prešiel roku 1926 z Umeleckej besedy. Pôsobil ako profesor na Vysokej škole Umelecko-priemyslovej v Prahe (1946-1958). V 20.-tych rokoch inklinoval ku kubizmu, ale s výrazným koloristickým cítením, v nasledujúcom desaťročí sa inšpiroval surrealizmom a neoklasicizmom. Poetitzácia motívu sa odvtedy stala určujúcou hodnotou jeho tvorby. Jeho maliarska tvorba revokovala odkaz českého baroka - jeho mystiku i expresívnu výrazovosť. Často maľoval biblické, antické motívy, ale i tradičné zátišia, akty, architektúru starej Prahy a pod. Jeho dielo je reprezentatívne zastúpené v Národnej galérii v Prahe a v ďalších českých štátnych zbierkach.
Literatúra: Spurný, J.: Jan Bauch. Praha 1948; Kotalík, J.: Obrazy a sochy J. Baucha. Kulturní tvorba I. 1963; Bauch, J.: Barvy století. Praha 1963; Spurný, J.: Jan Bauch. Praha 1978.

Autorove diela v priamom predaji

ProméteusProméteus
Číslo položky: 139302
Voľný predaj

Cena: 450 €