Ota Janeček

(1919-1996)

Dátum narodenia: 1919
Miesto narodenia: Pardubice (Česko)

Ota Janeček sa narodil 15.8. 1919 v Pardubiciach, zomrel v roku 1996 v Prahe. Patril medzi výtvarných modernistov českého maliarstva 20. storočia. Známe sú jeho zátišia , akty a množstvo grafík.

Autorove diela:

Názov diela:

Akt