Grigorij Musatov

Zobraziť signatúry

(1889-1941)
Dátum narodenia: 1889
Miesto narodenia: Rusko

Grigorij Musatov bol ruský maliar. Narodil sa v roku 1889 v Rusku, zomrel v roku 1941 v Československu. V roku 1920 ako 31 ročný dezertoval z ruskej Bielej armády a emigroval do Československa.Pôvodne planoval odisť ako maliar do Paríža, ale v Československu ostal do konca života. Tu sa zoznámil aj so sestrou českého maliara Jána Zrzavého, ktorý mu otvoril dvere do tunajšieho umeleckého života – do spolku Umelecká beseda. Jeho tvorba sa vyznačovala chagalovským štýlom a neskôr sa v jeho prácach objavuje impresionizmus a krása secesie.