Viliam Mousson

Zobraziť signatúry

(1914 - 1988)
Dátum narodenia: 29.12.1914
Miesto narodenia: Michalovce

Viliam (Euséb) Mousson sa narodil 29. decembra 1914 v Michalovciach, zomrel 8. októbra 1988.

Viliam Mousson bol prvorodeným synom už známeho maliara Jozefa Teodora Moussona ( mal ešte dve sestry - dvojičky Editu a Juditu ). Podľa vzoru otca sa stal maliarom, no jeho diela nedosiahli umeleckú úroveň otcových diel. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Maľoval spolu s otcom v teréne aj v ateliéri. Keď sa oženil, odsťahoval sa z Michaloviec do Trenčína, kde pôsobil . V roku 1945 sa k nemu prisťahoval aj nemocný otec s manželkou.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 170).