Lujza Černovická

Zobraziť signatúry

(1903 - ?)
Dátum narodenia: 1.1.1903
Miesto narodenia: Ronov pri Valašskom Meziřičí

Luisa Černovická sa narodila 1. 1. 1903 v Ronove pri Valašskom Meziřičí. Študovala na Škole umeleckých remesiel v Brne u prof. Sussera a prof. J. Lichtága, potom u prof. Vejrycha na Ukrajinskej akadémii výtvarných umení v Prahe. Slovanské kroje študovala v Taliansku a Juhoslávii. Venovala sa figurálnej maľbe, ľudovému žánru, portrétu a kvetinovým zátišiam. Vystavovala od roku 1940 vČ. Budejoviciach,H.Brode, Jihlave, ... ) Z literatúry: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umelců. Ostrava 1993.