Alex.

K výtvarnému umeniu som si našla vzťah v detstve na ZUŠ. Pokračovala som v štúdiu na Strednej škole scénického výtvarníctva v reprodukčnej maľbe. Už v tomto období som si zachovala nepretržité zamýšľanie sa, nad vyjadrením svojich vnemov a reflektovať dianie a situácie v okolí. V dielach často skúmam farebnosti, kombinovanie techník a médií s použitím rôznych materiálov ako sú drevo, ale aj zrkadlo. V roku 2018 som sa vrátila z Holandska, kde som žila v meste Amsterdam, ktoré ma inšpirovalo svojou uvoľnenou a kreatívnou atmosférou, čo ovplyvnilo z nemalej časti moju tvorbu. Umenie sa stalo súčasťou môjho života.