Zuzana Krempaská

Zobraziť signatúry

(1987-)
Dátum narodenia: 17.7.1987
Miesto narodenia: Prešov

Štúdium

ZUŠ- výtvarný odbor-ateliér Ivany Pančákovej 2006-?- katedra výtvarnej výchovy a umenia FHPV, Prešov oblasť tvorby:maľba, kresba, nástenná maľba, ilustrácie...

Tvorba a výstavy

Vo svojich dielach odráža vnútorné pocity a myšlienkové prepojenia, spája súvis často naoko nesúvisiacich vecí...
- 2007-Op-ras-gy