Adolf Fényes

Zobraziť signatúry

(1867-1945)

Adolf Fényes sa narodil v roku 1867 v Maďarsku, zomrel v roku 1945.

V rokoch 1884-1887 študoval právo, ktoré nedokončil a začal študovať
na umelecko priemyselnej škole u J. B. Székelyiho a J. Gregusa. V rokoch 1887-1890 študoval vo Weimare u M. Thedytőloka. V roku 1891 navštevoval Akadémiu Julian v Paríži. V rokoch 1894-1898 bol žiakom G. Benczúra. Parí medzi významných zakladateľov maďarskej maliarskej školy. Rok 1900 strávil v Taliansku a Francúzsku. Podieľal sa na tvorbe kolónie umelcov v Szolnoku, od roku 1902 trávil každé leto v Szolnoku. Pre jeho tvorbu sú charakteristické námety života chudobných ľudí. Pracoval so svetlými farbami a jednoduchými kompozíciami. Mnoho jeho diel sa nachádza v zbierkach košických zberateľov, čo znamená, že sa ponúkali v predaji aj v tunajších galériách. Po roku 1918 začal tvoriť aj biblické motívy.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 68).