Ľudovít Bebjak

Zobraziť signatúry

(1934-2009)
Dátum narodenia: 10.8.1934
Miesto narodenia: Chynorany

Ľudovít Bebjak sa narodil v Chynoranoch 10. augusta 1934. Svoj počiatočný záujem o maľbu pripisuje stretnutiam s nitrianskym maliarom kostolov Edmundom Massányim, ktorý v roku 1946 maľoval farský kostol v jeho rodnej obci. Skutočnú chuť do maľby mu však dodalo stretnutie s pátrom Krasňanským v misijnom dome v Nitre, kde vznikla jeho prvá krajinka. Jeho talent neskôr rozvíjal akademický maliar Eugen Lehotský. Ľ. Bebjak pôsobil ako učiteľ na východnom Slovensku, kde sa okrem folklórnych, krajinárskych a rómskych námetov začal venovať sakrálnej tvorbe. Je otcom štyroch detí, od roku 1972 žil v Nitre. Zomrel v júni 2009.