<< Naspäť

Kostol Najsvätejšej Trojice - Košice

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 100170

Cena: 60 €

Počet návštev: 467

Popis:

Autor: neznámy
Názov diela: "Kostol Najsvätejšej Trojice"
Technika: kresba tušom
Rozmer diela: 23 x 33,5cm
Rok vzniku: cca 1920

INFO:
Kostol Najsvätejšej Trojice v Košiciach bol dokončený v roku 1681. Je tiež známy ako jezuitský, premonštrátsky, univerzitný a aby toho nebolo málo, tak aj ako maďarský :)
Je to najcennejší barokový objekt Košíc, s najkrajším dobovým interiérom. Na mieste terajšieho premonštrátskeho kostola stál v stredoveku tzv. Kráľovský dom, bolo to sídlo kráľovskej komory. V počiatkoch rekatolizácie v ňom hornouhorský kapitán Ondrej Dóczy dal zriadiť obydlie a kaplnku pre jezuitov "misionárov" v protestantskom meste. Jezuitov a ich národného hosťa, ostrihomského kanonika, tu v noci zo 6. na 7.septembra 1619 umučili hajdúsi Juraja I. Rákócziho. Sú to známi svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Beštiálna vražda otriasla mestom, do opravy objektu sa nik nemal, na inom mieste sa vybudovala nová kráľovská komora. Všetky rákócziovské dámy bojac sa trestu božieho sa snažili vymôcť pre rodinu odpustenie. Manželka Juraja II. preto nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho "IL GESU" v Ríme.
Pod kresbou - prepis latinského textu na budove chrámu - v preklade: "Vystavila kňažná Žofia Báthoriová v roku 1681"

 
Zdieľať:

Biografia

((1954 - ))

Dátum narodenia: 1954

Vladimír Osif

Výtvarník Vladimír Osif sa narodil v Prešove, no od roku 1982 pôsobí striedavo v rôznych európskych veľkomestách. Medzi rokmi 1989 – 1991 žil v Madride a následne sa po dobu viac ako desať rokov zúčastňoval letného ateliéru v Katalánsku. Medzitým v roku 1995 odišiel na rok do New Yorku, potom pôsobil v Bratislave, Paríži a Prahe. Osifove hlboko intelektuálne diela sú tak poznačené miestami, na ktorých vznikali a zážitkami, ktoré umelec na vlastnej koži prežil. Hoci sa Osifova tvorba rokmi menila hlavne z hľadiska obsahu, umelec neustále zotrváva pri abstraktnom prejave obmieňajúc len vokabulár symbolov.

Autorove diela:

Názov diela:

Vidiecka krajina

Názov diela:

Tváre

Názov diela:

Rameno Dunaja

Názov diela:

Portrét šľachtica

Názov diela:

Obraz s pozůstalosti

Názov diela:

Kostol Najsvätejšej Trojice - Košice

Názov diela:

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Názov diela:

„Prelúdium pre anjela“