<< Naspäť

Zvestovanie

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 104691
Autor: Neznámy autor

Cena: 10 000 €

Počet návštev: 249

Popis:

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 82,5 x 62 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Námet Zvestovanie, bol i je tak často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení, resp. v umení odvolavajúcom sa na jeho príklad, ako aj v umení, ktoré kresťanskú mytológiu využívalo na podporu vlastnej reči symbolov (napr. moderné výtvarné umenie a niektoré jeho tendencie - expresionizmus, neoexpresionizmus a i). V zmysle citovaných Príbehov Nového zákona Zvestovanie (tiež Máriino videnie) hovorí o tom, ako v šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne Márii, zasnúbenej s Jozefom z domu Dávidovho. Bolo to v čase kvetu a v meste, ktorého meno sa vykladá ako kvet. Mária práve vzala krčah a šla s ním nabraťvodu, keď počula hlas, ktorý ju pozdravil ako požehnanú a milostiplnú. Mária sa pozerala naokolo, ale nevidela odkiaľ hlas prichádza. Vošla teda do domu, vzala si purpur, sadla si a tkala. Zrazu uvidela pred sebou stáť anjela, ktorý ju pozdravil a oznámil jej, že porodí syna a dá mu meno Ježiš.
V istom zmysle by sa dalo vzdialene hovoriť: aj o určitých intenciách s vyznievaním vplyvov barokových maliarov ako boli tirolčan Paul Troger (1698 - 1762), alebo Johann Lucas Kracker (1717 - 1778), ako aj maliarov, ktorí prichádzali na naše územie v súvislosti s hospodárskym rozkvetom a politickou stabilizáciou habsburského mocnárstva v rámci prílivovej vlny umelcov, ktorá zasiahla toto územie v tereziánskom období (1740 -1780). V jej rámci časom vzrastal podiel talentovaných umelcov - Rakúšanov, vyškolených na aktuálnych dobových vzoroch súčasnej maľby priamo v Taliansku. Nie je vylúčené, že podobný osud má aj toto dielo, ktoré vykazuje znaky kvalitnej maľby, poučenej na profesionálnom školení a cudzích (talianskych) vzoroch. To značne znásobuje jeho význam v kontexte dejín umenia na Slovensku, aj v kontexte zberateľských kolekcií umenia starších období formujúcich sa na našom území.

 
Zdieľať: