<< Naspäť

Z poľa

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 111519
Autor: Gustáv Mallý

Cena: 12 000 €

Počet návštev: 385

Popis:

Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 80 x 60 cm

Diela Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádzajú medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu, Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry… ". (Marian Váross). V tejto súvislosti je príznačné, že Mallý najdlhšie z hlavných protagonistov secesného impresionizmu zostal verný jeho luministickému variantu. Tento slohový kánon bol pre neho príťažlivý svojou nazeravosťou dávajúcou svetu platnosť len osobného zmyslového vnemu. A v tom boli aj hranice jeho maliarstva. Nedokázal ho nikdy úplne zbaviť viazanosti na všednosť námetu. To malo osudové dôsledky v štýlových kompromisoch. Mallého askéza by teda asi nebola taká zaujímavá, keby ju nevyznával ako programovo "slovenský" maliar a keby ju neuskutočnil v našich zvláštnych duchovných súvislostiach. Práve tie dodali jeho maľbe výnimočnosť ďalšieho našského(?), len v týchto zreteľoch originálneho variantu "zjednoteného sveta." Figurálna štafáž a prostredie jej existencie sa v Mallého obrazoch stotožňujú - sú tvorené z toho istého materiálu. Podobný zámer sme už vypozorovali u Benku i Fullu. Tu je však prvý raz predvádzaný bez akéhokoľvek národného sentimentu. Zobrazenie sa zvecňuje. Slovenský človek a jeho krajina, vydávajúce sa u Benku a Fullu buď za ich obrazovú anticipáciu, alebo ako existujúce len pre tento cieľ, sú pre Mallého predmetnými prvkami, rozloženými na maliarsky pojednané objemové vzťahy. Obraz teda nechce byť modernistickým prehĺbením ľudovej reality, ani zviditeľnením utopickej, želateľnej národnej skutočnosti - chce byť "len" čírou maliarskou analógiou ľudového sveta. V tom je podstata Mallého modernosti... ( Zdroj: Internet - JA )

 
Zdieľať:

Biografia

Gustáv Mallý

(1879 - 1952)

Gustáv Mallý sa narodil 21. 5. 1879 vo Viedni, zomrel 3. 8. 1952 v Bratislave. V rokoch 1894-96 študoval na súkromej škole maliara Záhorského v Prahe, 1896-98 na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (prof. Liška), 1898-1900 na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (prof. Walter, Bantzer, Pohle). Osobnosť a osobitosť Gustáva Mallého v generačnom i sociografickom modelovaní dejín našej modernej maľby nemohla byť vlastne nikdy náležite zhodnotená: "Dielo Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádza medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry" (M. Váross). Skutočne, Mallý až v roku 1927 (teda vtedy, keď Benka uzavrel najdôležitejšie obdobie vlastnej heroizačnej žánrovej koncepcie) a potom hlavne začiatkom tridsiatych rokov sa prvý raz i naposledy pokúsil o obmenu monumentalizácie ľudového žánru. V tomto ohľade bola Mallého cesta skutočne osamelá a výnimočná. A priniesla i pre našu modernu záväzné, i keď doteraz celkom nezhodnotené výsledky. Vyžiadalo si to samozrejme ďalšie abstrahovanie od detailov, zjednodušovanie, sceľovanie maliarskeho podania. Táto strohá štylizácia potom vyvrcholila v najlepšom období Mallého maliarstva v rokoch 1932-1937, hneď po rozpustení jeho bratislavskej súkromnej školy, kedy sa azda prvýkrát v živote mohol venovať výlučne vlastnej tvorbe. Vzdialený ohlas na maliarstvo Cézanna, ale najmä bližší a silnejší príklad českého Špálu, pomohlo Mallému nájsť východisko z istého napätia, ktoré doteraz vytváral neujasnený princíp "dvojitej kresby". Po tomto maliarskom vzopätí sa Mallého vývin v podstate zastavil. Roky 1935-1936 boli pre jeho umelecké hľadanie hraničné. Neskôr sa už len obmieňal vlastný sloh z okolia roku 1924. No aj v týchto časoch viditeľnej retardácie jeho maliarstva nájdeme viacero obrazov upomínajúcich na jeho najlepšie, "špálovské" obdobie. Z literatúry: Wagner, V.: Gustáv Mallý. Bratislava 1952; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1964; Veselý, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1975; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1989. Z literatúry: Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1989.

Autorove diela:

Názov diela:

Z poľa

Názov diela:

Rybár

Názov diela:

Matka s dieťaťom