<< Naspäť

Halali

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 111550
Autor: Arnold Peter Weisz-Kubínčan

Cena: 6 300 €

Počet návštev: 298

Popis:

Rok: 1941
Technika: olej na plátne, dublované na dreve
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 26,5 x 22,5 cm

Dielo "Halali" je dokladom vrcholnej fázy tvorby umelca, ktorá je jasne definovaná presťahovaním sa z Dolného Kubína do Martina v roku 1934 vďaka kolegovi Milošovi Alexandrovi Bazovskému. Prvé roky boli zlatým obdobím, kedy intenzívne pracoval a tvoril stále v duchu nemeckého expresionizmu, vystavoval, a bol obklopený priateľmi a kolegami. Krátka šťastná etapa bola ukončená v roku 1939 vypuknutím druhej svetovej vojny. Weisz-Kubínčan, ako občan Slovenského štátu, so židovským vierovyznaním, narodený za monarchie, vzdelaný v Budapešti a následne v Berlíne, zažíval roztrieštenie svojej vlastnej identity. Neúnosný boj so sebou samým, spoločensko-politickou situáciou na Slovensku a v celej Európe navodzovalo nepríjemnú až zúfalú atmosféru. Kvôli strachu z deportácie sa nechal pokrstiť, prijal tak meno Peter a na spomienku na milovaný Dolný Kubín prijal prídomok Kubínčan. Tvorbu v plenéri musel v krátkom období vymeniť za tvorbu v ateliéri, čo bola malá izba s jedným malým oknom, stolom, stoličkou a posteľou v rohu. Napokon spolupráca s Maticou Slovenskou, zmena mena a vierovyznania, a skrývanie len na krátko oddialili jeho osud. Ku koncu vojny bol nakoniec odvlečený do koncentračného tábora, kde však okolnosti jeho smrti nie sú dodnes jasné. Lovecké scény ako žánrový námet majú svoje silné postavenie v dejinách umenia od raného novoveku. Prvé zobrazenia loveckých scén nachádzame v tvorbe Petra Arnolda Weisz-Kubínčana už v 30. rokoch 20. storočia, kedy ich zobrazoval ako voľno časovej aktivity a prejav nového životného štýlu. Motív lovu sa však rozšíril v tvorbe nielen Weisz-Kubínčana, ale aj v tvorbe ostatných umelcov pôsobiacich na Orave. Tridsiate roky prinášajú celkový rozmach poľovníctva aj v okolí Turčianskeho Svätého Martina. Weisz-Kubínčan bol sám vášnivým poľovníkom, veľmi dobre poznal oravskú prírodu. Človeka vnímal ako neoddeliteľnú súčasť prírody, čo v žánrových scénach zaznamenával žiarivými farebnými kompozíciami, delivým rukopisom, ktorý dodával dielam dramatický podtón, odkazujúci až k berlínskemu expresionizmu. Diela s motívom lovu však s nástupom nacistickej moci v Európe u Weisz-Kubínčana od začiatku 40. rokov zaznamenávajú očividnú zmenu. Definuje ich čoraz agresívnejší rukopis. Námet sa stal metaforou súdobej spoločnosti a strachu autora. Lov, poľovačka na korisť súvisela s prenasledovaním a „lovením“ židovského obyvateľstva. Ľudské bytosti boli tak odsúdené na smrť a fyzickú likvidáciu. „Z ľudí sa stala štvaná zver.“
Maľbu s názvom „Halali“ možno brať aj ako túžbu autora. Halali, ako poľovnícky termín, znamená poľovnícky popevok alebo trúbenie oznamujúce koniec poľovačky. Autor ako oduševnený poľovník poznal loveckú terminológiu. Krátka pieseň ukončujúca lov je akousi metaforou intenzívnej túžby konca vojny, konca prenasledovania, konca samoty a strachu, a vrátenie sa do šťastného obdobia... ( Zdroj: Internet - PM ).

 
Zdieľať:

Biografia

Arnold Peter Weisz-Kubínčan

(1898-1945)

Dátum narodenia: 3.3.1898
Miesto narodenia: Ujscie ( Poľsko)

Arnold Peter Weisz-Kubínčan sa narodil 3. 3. 1898 v Ujscie (Poľsko). Ešte pred prvou svetovou vojnou študoval na umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (prof. Mátrai, Simai). Po troch rokoch narukoval na taliansky front. Po skončení svetovej vojny žil niekoľko rokov v Berlíne,v roku 1918 pokračoval v štúdiách na Akadémii výtvarných umení v Berlíne. Odtiaľ sa vrátil v roku 1923 do Dolného Kubína. V polovici tridsiatych rokov sa presťahoval do Martina, kde sa zblížil so skupinou tamojších výtvarníkov, najmä s Milošom Bazovským. Odvtedy používal aj prímenie Kubínčan; jeho tvorba sa vedome zapája do vtedajších snáh o národný výtvarný prejav. Rasové prenasledovanie pre jeho židovský pôvod (vtedy aj konvertoval na katolícku vieru a prijal krstné meno Peter) vyvrcholilo v novembri 1944, keď Weissa-Kubínčana odviezli z Martina fašisti. Zahynul v roku1945 v koncentračnom tábore, pravdepodobne v Sachsenhausene.
Z literatúry: Vaculík, K.: Slovenské výtvarné umenie v boji o dnešok. Bratislava 1959; str. 12. Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, str. 394; Ilečková, S.: Expresionizmus a moderné slovenské umenie (K dielu Arnolda Weisza-Kubínčana). ARS, Pramene moderného slovenského výtvarného umenia, 1990, s. 83-88.

Autorove diela:

Názov diela:

Žena v horách

Názov diela:

Halali