<< Naspäť

Práčka

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 111554
Autor: Miloš Alexander Bazovský

Cena: 9 500 €

Počet návštev: 617

Popis:

Rok: 1946
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo hore
Rozmery: 17,5 x 26,5 cm

Značené vľavo hore „MAB". Na zadnej strane autorský štítok s popisom diela a venovanie rukou autora: „Tučiansky sv. Martin, 17. septembra 1949”
Spod štetca Miloša Alexandra Bazovského vyšli diela, ktoré patria k vrcholným prejavom slovenskej kultúry vôbec. Jeho umelecké poznanie bolo kultivované prostredím Budapešti, Prahy, Viedne a výtvarným milieu Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Poľska, Talianska, či Švédska. Nosnou myšlienkou Bazovského priekopníckeho výtvarného prejavu sa stalovyselektovanie nacionálneho motívu. Znaky zosobňujúce archetyp slovenského človeka a slovenskej krajiny sú mocne poznačené umelcovým emotívnym vkladom.Na rozdiel od Benku však Bazovský zotrval pri intímnejšom poňatí maľby a jadrnejšie chápaných motívoch. Jasný kompozičný rozvrh podporuje zreteľné frázovanie dôverných tvarov, zrkadliacich skutočnosť národnej existencie. ( Zdroj: Internet )

 
Zdieľať:

Biografia

Miloš Alexander Bazovský

(1899-1968)

Dátum narodenia: 11.1.1899
Miesto narodenia: Turany

Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch nad Váhom, zomrel 15. decembra 1968 v Trenčíne. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom moderného maliarstva. Aj preto jeho diela patria na slovenských aukciach medzi najvýznamnejšie a najžiadanejšie. Inšpiroval sa predovšetkým dedinskými motívmi v jednoduchej kompozícii s jasnými svietivými farbami. Najobľúbenejšie boli červená a zelená, neskôr hnedočervená a žltozelená. Od roku 1918 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti), 1919-24 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský, Švabinský). V Prahe krátko navštevoval súkromnú školu A. Kalvodu. V roku 1921 bol na študijnom pobyte na súkromnej maliarskej škole prof. Deluga vo Viedni. Po absolutóriu pôsobil v Turanoch, 1930-31 v Martine, 1957-62 v Čemiciach, 1962-68 v Trenčíne. Roku 1929 spolu s Palugyayom absolvoval študijnú cestu do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. V rokoch 1930-33 spolupracoval s Alexym a Palugyayom (cesty na Oravu, Detvu, Pohronie). Roku 1932 spolu s Alexym cestoval do Poľska. Potulky po Liptove a Orave s priateľmi Martinom Benkom, Jankom Alexym a Zolom Palugyayom prinášajú Bazovskému nové nazeranie na tematiku ľudového žánru. Všetci traja umelci spolu vytvorili významnú kroniku slovenskej krajiny. Najproduktívnejšie obdobie (1931-1957) prežil Bazovský v Martine. Pod vplyvom Martina Benku a Janka Alexyho sa umelecky vyhraňoval k novej interpretácii rázovitej slovenskej prírody a života vidieckych ľudí. V neskoršom štýle vyzdvihuje subjektívnosť, zjednodušuje tvar, hlavným výrazovým prostriedkom je farba. Využíva doplnkové farby. Plochu člení robustnými kubizujúcimi tvarmi s prísnou konštrukciou kompozície. Bazovský rozvíja tento typ aj v 50.-tych rokoch, nepodlieha nátlaku oficiálnej doktríny socialistického realizmu, tvorí sám a v ústraní. V Trenčíne, kde Bazovský prežil posledné roky svojho života (1962-1968), sídli galéria nesúca jeho meno - Galéria Miloša Alexandra Bazovského.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. A. BAZOVSKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
76 000 € - Pobožnosť v horách. 1931. Olej na plátne. 92 x 83 cm.
38 000 € - Košiar. Okolo 1955-57. Olej na kartóne. 27 x 40 cm.
34 000 € - Krajina s kostolíkom, sýpkou a člnom.. Okolo 1951-54. Olej na kartóne. 26 x 41 cm.
32 000 € - Hrabačka. Okolo 1952. Olej na kartóne. 32,5 x 43 cm

Autorove diela:

Názov diela:

Práčka

Názov diela:

Pod horami

Názov diela:

Samota

Názov diela:

Chovankyňa

Názov diela:

Krajina