<< Naspäť

Drezúra

Obrázky:
zväčšiť

Kupujempridať do albumu

poslať priateľovi

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 113183
Autor: Vincent Hložník

Cena: 8 000 €

Počet návštev: 612

Popis:

Rok: 1990
Technika: olej na lepenke
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 69 x 98,5 cm

Azda najvýraznejším spôsobom z celej svojej generácie sa Vincent Hložník prihlasuje k nadrealistickej poetike vlastných literárnych súbežcov (neskôr nazvaných Avantgardou 38. Literárny nadrealizmus reprezentovaný Bunčákom, Fabrym, Rakom, Reiselom, Žárym a ďalšími, chcel nečasové slovenské literárne pomery narúšať zdanlivo protikladnými prostriedkami: oproti racionalite vedcov postavil iracionalitu využívania surrealistických princípov automatizmu analógií, symbolickej reči podvedomia. No na pôde zborníkov, ktoré vydávali básnici a literárni vedci v rokoch 1938-1942, dochádzalo aj k stretaniu, vzájomnej konfrontácii a vyhraňovaniu dvoch posledných generácií nášho maliarstva: osobností bratislavskej a pražskej vetvy “Generácie 1909” - Mudrocha, Majerníka, Kostku, Matejku, Nevana, Želibského, Hoffstädtera, Šimerovej a ďalších s najmladšími maliarmi, práve v tom čase vojny študujúcich, alebo končiacich akademické štúdiá. Táto nastupujúca vlna býva nazývaná “pokolením druhej svetovej vojny”. Patria sem najmä Vincent Hložník, Viliam Chmel, Ladislav Guderna, Ervín Semian, Ernest Zmeták -- všetko maliari narodení okolo roku 1919. Podľa teoretika Avantgardy 38, Jaroslava Dubnického, sa ekvivalentom k nadrealistickému básnictvu, “poetické” maliarstvo a sochárstvo. “Štruktúra štruktúr” sa porovnávala s poetizujúcou, “literárnou” a tematickou štruktúrou obrazu či sochy. “Poetickosť” bola pre neho hlavným poznávacím znamením nového maliarstva. Realizovala sa “torzálnosťou”, fragmentárnosťou”, náčrtkovitosťou,” rozšírením okruhu námetov, v ktorom okrem dedinskej témy nachádzala miesto i problematika mesta (portrét, zátišie) robotnícka téma, ba aj “chmúry hrôz vojny”. No pre Dubnického bolo najpodstatnejšie, že všetky tieto výrazové prostriedky napomáhajú k tomu, “… aby sa výtvarné dielo cítilo ako znak skutočnosti. Ak sa takto zoslabuje dojem realistickosti zobrazenia, na druhej strane sa zase umožňuje poetické účinkovanie takéhoto diela… “. Okrem Gudernu spĺňal takéto kritériá najmä Vincent Hložník. Jeho variácie ž známeho, majerníkovského motívu potreby “úniku zo sveta” sa v Hložníkovom umení tých čias síce objavujú celkom zákonite, ale ich existencialita je ešte prehĺbenejšia, už celkom neverbalizovateľná. Vždy tie isté neľudské priestory - hrozivé, varovné, katastrofické - a vždy ten osamelý dav rútiaci sa hrôzou. Je to útek “odkiaľsi” a nie “kamsi”, únik do nevysloviteľna, do nekonečna, smerom k večnosti. Alebo k ničote. Scenéria týchto šialených útekov je rámcovaná nocou. To má nesporné podobnosti v poézii jeho nadrealistických súbežcov. Podľa R. Matuštíka: “… Ak Bunčákovi splýva zloba čias s nocou, ktorá sa “valí tam dolu”, Reisel sa nostalgicky túla nocou a Žáry otvára ešte Zasľúbenú zem podobou noci… “. Ale aj noc je pre Hložníka viac, než len priamočiarou alegóriou. Jej tajomnosť je transcendentná. Podstatnú dôležitosť má Hložníkovo poňatie priestoru, ktorý sa správa ako nadľudský organizmus, vťahujúci človeka do svojho chaotického víru.

 
Zdieľať:

Biografia

Vincent Hložník

(1919-1997)

Dátum narodenia: 22.10.1919
Miesto narodenia: Svederník

Vincent Hložník sa narodil vo Svederníku pri Žiline 22. októbra 1919. Maliarstvo vyštudoval na UPŠ v Prahe u prof. F. Kyselyho. Inšpiroval sa spočiatku tvorbou Majerníka. Jeho nadrealistická tvorba chaotického sveta sa odrazila aj v jeho neskoršej tvorbe, znázornenou disharmóniou zelených a modrých tónov. Dominantu jeho prác tvorí priam vzopätá výrazovosť štetcového rukopisu, rozbíjajúceho reálne figúry, vyjadrené jeho špeciálnou obrazovou realitou. V. Hložník zomrel 10. decembra 1997 v Bratislave.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. HLOŽNÍKA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
875 000 Sk - Mŕtvy klaun. Rok 1944. Olejová tempera na kartóne, 52 x 87 cm.
10 000 € - Pred predstavením. 1947. Olejová tempera, 33 x 48 cm ( DARTE 3.4.2011 )
10 000 € - Z cyklu človek a zviera. 1992. Olej na kartóne, 75,5 x 95,5 cm ( DARTE 2011 )
250 000 Sk - Klaun. Okolo 1939-1942. Gvaš, tempera na kartóne, 90 x 62 cm.

Autorove diela:

Názov diela:

Jazdec

Názov diela:

Drezúra