Anton Jasusch - Zimná krajina

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 115322
Počet návštev:721
Cena: 22 000
Kupujem
Popis

Rok: pred 1914
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 60 x 78 cm

Dielo “Zimná krajina” patrí medzi špičkové práce umelca. Je publikované aj v monografii autora ( viď. foto 2 ). Prvýkrát bolo ponúkané verejnosti pred jedenástimi rokmi u našich kolegov v Bratislave, kde mu priložili aj odborný popis (– citujem z popisu pri diele ) : „ ... dielo “Zimná krajina” je typickým dielom úvodnej tvorivej periódy Antona Jasuscha. Syn jednej z najbohatších košických rodín začal akademické štúdiá celkom štandardne -- roku 1904 sa zapísal na budapeštiansku Vysokú školu výtvarných umení. Prvé osudové umelecké poučenie však našiel mimo akademickej pôdy, v takmer okamžitom okúzlení maliarstvom Károly Ferenczyho, ale najmä Jószefa Ripla-Rónaia. Niet sa teda čo diviť, že hneď ako sa mu podarilo rutinérsky zvládnuť školou požadovanú sentimentálnu, temnosvitnú munkácsyovskú štylizáciu figurálneho výjavu (Starena, 1904) sa ponáhľal ďalej. Jeho cesta viedla do vtedy najmodernejšieho Mníchova, do súkromnej školy Antona Ažbeho, kde dychtivo nasával radikálne názory jej novým symbolizmom a expresionizmom nadšených poslucháčov. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter sa však nedočkal. Roku 1907 bol už v Paríži, v tolerantnej a bohémskej pohode Académie Julian. Neinformovanosť a nezorientovanosť mladíka z provincie a najmä rečová bariéra však zapríčinili, že Jasusch najnovšie parížske novoty nezaznamenal. A tak, keď Jasusch po návrate do Košíc (1908) rozmieňal na drobné svoje študentské skúsenosti, bernou mincou mu zostala prvotná fascinácia Riplom-Rónaiom. K tomu musíme pridať konvenčné prostredie Košíc, ktoré mladého modernistu aspoň začas uzemnilo do klišé tradičného plenérizmu. Jeho košická maľba mala zrejme aj preto zostupný kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií do Košíc (Rozhovor, 1908; Na poli, 1908). V obrazoch s námetom roľníckej práce Jasusch jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície. Výsledky kompromisu medzi starším luminizmom a novším impresívnym krajinárskym názorom potom Jasusch predstavil na svojej prvej košickej samostatnej výstave v Petrovom sade roku 1912 (Krajina s oblakmi, 1910; Krajina s potokom, 1910; Dve ženy, 1912; Zimná krajina, 1912). Problém Jasuschovho zlomkovito zachovaného raného diela zostane však už asi nevyriešiteľný. Jednou z jeho záhad je aj existencia niekoľkých diel z obdobia tesne predchádzajúceho svetovú vojnu (Starci, 1913--14; Krajina so stromom, 1913--14). Oproti tatranským plenérom vynikajú tieto Jasuschove kompozície symbolickosťou farby, vírivou kresebnou kompozíciou, predpovedajúcou celkom poznateľne znakovú reč jeho vrcholných diel zo začiatku dvadsiatych rokov... "

Anton Jasusch
Zobraziť signatúry

(1882-1965)
Dátum narodenia: 25.4.1882
Miesto narodenia: Košice

Anton Jasusch sa narodil 25. apríla 1882 v Košiciach, zomrel 3. júla 1965 v Košiciach.

Anton Jasusch spolu so svojím generačným kolegom, predčasne zomrelým košickým maliarom Konštantínom Kóvárim-Kačmarikom , boli prvými, ktorí u nás programovo reagovali na zväzujúce obmedzenia impresionizmu s jeho domácimi modifikáciami a stali sa tak priekopníkmi postimpresionistických tendencií v slovenskej výtvarnej kultúre. Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo), od roku 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od roku 1907 na Académie Julian v Paríži. V rokoch 1908-1914 žil v Košiciach. Obdobie 1914-1916 prežil na fronte a v rokoch 1916-1920 v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. Prvé umelecké poučenie našiel mimo akademickej pôdy, v zamilovaní si maliarstva K. Ferenczyho, J. Ripla-Rónaia. Jeho ďalšia cesta viedla do Mníchova, do súkromnej školy A. Ažbeho, kde sa učil novému symbolizmu a expresionizmu. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter sa však nedočkal. Roku 1907 bol už v Paríži na Académii Julian. Neinformovanosť a nezorientovanosť mladíka, najmä však rečová bariéra zapríčinili, že Jasusch nóvum z Paríža nezaznamenal. Po návrate do Košíc, v roku 1908, rozmieňal na drobné svoje študentské skúsenosti, bernou mincou mu zostala prvotná fascinácia Riplom-Rónaiom. „K tomu musíme pridať konvenčné prostredie Košíc, ktoré mladého modernistu aspoň začas uzemnilo do klišé tradičného plenérizmu.“ Jeho košická maľba mala zrejme aj preto zostupný kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií do Košíc (Rozhovor, 1908; Na poli, 1908). V obrazoch s námetom roľníckej práce Jasusch jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície. Problém Jasuschovho zlomkovito zachovaného raného diela zostane však už asi nevyriešiteľný. Jednou z jeho záhad je aj existencia niekoľkých diel z obdobia tesne predchádzajúceho svetovú vojnu (Starci, 1913-14; Krajina so stromom, 1913-14). Oproti tatranským plenérom vynikajú tieto Jasuschove kompozície symbolickosťou farby, vírivou kresebnou kompozíciou, predpovedajúcou celkom poznateľne znakovú reč jeho vrcholných diel zo začiatku 20-tych rokov.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 112).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VYDRAŽENÉ CENY DIEL A. JASUSCHA NA AUKCIÁCH :
110 000 € - Vyhnanie z raja. Olej na plátne, 81 x 100 cm.
2 750 000 Sk - Príšera vojny. Rok 1922. Olej na plátne,143 x 170 cm. (DARTE - 7.10.2007)
80 000 € - Výkrik beznádeje. Olej na lepenke, 61 x 76 cm.
1 450 000 Sk,- Divadelná šatňa (Zuzana a starci). Medzi 1920-40. Olej na plátne, 172 x 190 cm.

Autorove diela:

Zimná krajinaZimná krajina
Číslo položky: 115322
3

Cena: 22 000 €
Pred dedinouPred dedinou
Číslo položky: 117130
3

Cena: 2 500 €
V tatranskej dolineV tatranskej doline
Číslo položky: 115319
3

Cena: 2 700 €
LesLes
Číslo položky: 117164
3

Cena: 3 600 €