Martin Benka - Pod hoľou

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 123030
Počet návštev:306
Rok: 1925 - 1929
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 57 x 47 cm
Cena: 39 500
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

Dielo „Pod hoľou“ je vzácnym príkladom prechodného obdobia dvadsiatych rokov. V mnohom poukazuje ešte na predprevratovú maľbu (traktácia kvetov v prvom pláne), ale zároveň predpovedá prvé vzopätie k monumentalizačno-heroizačnej obrazovej koncepcii. Z jeho spomienok sa dozvedáme, ako ho už počas prvej oravskej cesty fascinovala veľkoleposť Vysokých Tatier. Benkovej maliarskej ctižiadosti však táto téma nevyhovovala - chýbal mu v nej človek, poľudšťujúca stopa jeho prirodzenej, všednodennej a nie len turistickej prítomnosti. Podľa Mila Urbana sa "neťahal sa do hluchého pásma kosodreviny, medzi holé skaly. Nedobýval nebesia. Zostal len kdesi pod hoľami, pri ornej pôde, pri lúkach, rúbaniskách a hľadal - ľudí." Takúto erbovú krajinu pre svoje maliarstvo našiel až v lete roku 1920, počas cesty na Oravu, Spiš a Liptov, v osobitom tvarovom rytme kulisovito sa vynárajúcich opách vrchov a pod nimi poskladaných úzkych pásov políčok. Maliarsky ho vybrúsil do stále opakovanej typológie výrazne zjednodušenej, rovnako anonymnej ako všeoznačujúcej horskej krajiny. Za východiskový bod Benkovho hľadania obrazovej zostavy "slovenského" sa všeobecne považuje dielo "Na rieke Orave" z roku 1920. Predpovedá najšťastnejšie obdobie maliarovej tvorby rokov 1921--1927, v ktorom Benka zavŕšil pre naše maliarstvo záväzný spôsob dispozície "slovenský človek a jeho svet". Jej štýlovú povahu charakterizoval Karol Vaculík takto: "...postupne sa ustálila na veľkej zjednodušenej lapidárnej forme, na istom princípe heroizácie krajiny a človeka, teda na typických prvkoch monumentalizácie. Jej súčasťou boli aj prostriedky štylizácie, pojem statutárnosti a statickosti. Veľký dôraz sa kládol na kompozíciu, pri ktorej princíp symetrality zápasil s prvkami arytmie a zložitejších, náročnejších kompozičných schém. Napokon treba spomenúť farebnosť. Bola neobyčajne dôležitým prvkom obrazovej skladby. Spočívala v redukcii farebnej škály, v prevalencii sýtych, zemitých tónov okrovej, hnedej, ďalej intenzívnej tmavomodrej, v popolavých tmavočervených tónoch". ( Zdroj internet: soga )

Martin Benka
Zobraziť signatúry

(1888-1971)
Dátum narodenia: 21.9.1888
Miesto narodenia: Kostolište

Martin Benka bol zakladateľskou osobnosťou moderného slovenského výtvarného prejavu. Pri tvorbe sa inšpiroval krajinou, ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarníctva. Prepracoval sa k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny a človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kostolišti, zomrel 28. júna 1971 v Malackách. V rokoch 1903-1906 bol ako učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-1909 maliarsky tovariš vo Viedni, kde v rokoch 1908-1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. V rokoch 1909-1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. V roku 1913 bol účastný na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. V roku 1913 absolvoval cestu do Veličnej na Orave. Medzi rokmi 1910-1914 absolvoval s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. V roku 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do roku 1939. V 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. V rokoch 1915-1918 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. V roku 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. Roku 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie a v 1923 opäť cesta do Talianska. V roku 1926, ako prvý Slovák, sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. Roku 1927 cesta do Paríža, v 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska a Maroka. V 1934 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, bol vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. V 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. V rokoch 1940-1941, ako mimoriadny profesor, zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. V 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. V roku 1958 mu vyšla knižná autobiografia "Za umením".
Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprevodca po živote a diele. Martin, 1988.
Dnes je Martin Benka najžiadanejším autorom medzi slovenskými zberateľmi umenia. Odpovedajú tomu aj dosiahnuté ceny jeho diel na slovenských aukciách :
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
87 000 € - Z tisovského kraja. 1946. Olej na plátne, 66 x 47 cm.
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)

Autorove diela v priamom predaji

Pod hoľouPod hoľou
Číslo položky: 123030
Voľný predaj

Cena: 39 500 €

Autorove diela v aukcii Darte

Chodníkom na lazyChodníkom na lazy
Číslo položky: 123587
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 45 000 €
Pri muzikePri muzike
Číslo položky: 123505
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €
DetviankaDetvianka
Číslo položky: 123504
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €
Po robotePo robote
Číslo položky: 123503
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €