Rôzne o4

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 124326
Počet návštev:965
Historické obdobie:od r. 1940, súčasnosť (cca od r.1975)
Cena: 200
Kupujem
Popis

Predám rôzne odznaky, vid foto