Martin Benka - Oravský zámok

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 134308
Počet návštev:495
Rok: 1913
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 90 x 65 cm
Cena: 58 000
Kupujem
Popis

Technika: olej na plátne

K dielu dodal majiteľ aj provenienciu z pôvodu jeho nákupu, ktorú prezentujeme aj pri tomto predaji diela :...." Dielo „Oravský zámok“ možno podľa autorského datovania vrátiť do úvodného obdobia diela Martina Benku rokov 1910 – 1913 (konkrétne do jeho niekoľkomesačného pobytu na Slovensku roku 1913). Keďže porovnateľné olejomaľby z tejto periódy sú v štátnych zbierkach veľkou vzácnosťou a nejestvuje teda dostatočný porovnávací materiál, dielo bolo podrobené dôkladnému reštaurátorskému prieskumu v ateliéroch Slovenskej národnej galérie. Podľa jeho zistení možno autorstvo obrazu potvrdiť: prieskum odobril dobovosť diela, jeho maliarsku konzistenciu, autenticitu podložky a súvislosť signatúry s maľbou. Značenie je z grafologického hľadiska dôveryhodné. Obraz bol v roku 1983 reštaurovaný akad. mal.. Jozefom Beňušíkom (SNG). Išlo však len o bežné ošetrenie diela, rozsiahlejšie retuše sú iba v partii oblakov a potom na spodnej časti obrazu.
„Oravský zámok“ dokladá závislosť Benkových začiatkov od tvorby učiteľa Aloisa Kalvodu. V benkovskej apologetike má v týchto súvislostiach priam metaforickú úlohu maliarovo "slovenské preporodenie", ktoré vraj vyvolala jeho prvá cesta na Oravu v roku 1913. Podľa všetkých Benkových vykladačov znamenala rozhodujúci podnet pre názorový prelom v jeho tvorbe. Benkov tvorivý zdvih sa pritom zo štýlového zreteľa zvykne opisovať prechodom z pozícií kalvodovského impresionizmu do polohy expresívneho výrazu, ktorý mal byť priliehavejším prostriedkom maliarskeho zviditeľnenia "slovenskosti". Aj náš obraz však skôr dokazuje, že Kalvodov secesný impresionizmus ostal pre Benku rozhodujúcim východiskovým podnetom aj po roku 1913. Podmienil všetky jeho maliarske pokusy vznikajúce v rokoch 1910--1913 počas školských výjazdov na Šumavu, ale predovšetkým na Úprkovo Moravské Slovácko, ktoré bolo Kalvodovi -- jeho pôvodom, umeleckými i kultúrnymi sklonmi -- najbližšie...".

Martin Benka
Zobraziť signatúry

(1888-1971)
Dátum narodenia: 21.9.1888
Miesto narodenia: Kostolište

Martin Benka bol zakladateľskou osobnosťou moderného slovenského výtvarného prejavu. Pri tvorbe sa inšpiroval krajinou, ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarníctva. Prepracoval sa k osobitému stvárneniu slovenskej krajiny a človeka žijúceho a pracujúceho v tejto krajine. Martin Benka sa narodil 21. septembra 1888 v Kostolišti, zomrel 28. júna 1971 v Malackách. V rokoch 1903-1906 bol ako učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-1909 maliarsky tovariš vo Viedni, kde v rokoch 1908-1909 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. V rokoch 1909-1913 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. V roku 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. V roku 1913 bol účastný na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. V roku 1913 absolvoval cestu do Veličnej na Orave. Medzi rokmi 1910-1914 absolvoval s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. V roku 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do roku 1939. V 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. V rokoch 1915-1918 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. V roku 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. Roku 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie a v 1923 opäť cesta do Talianska. V roku 1926, ako prvý Slovák, sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. Roku 1927 cesta do Paríža, v 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska a Maroka. V 1934 účasť na Bienále v Benátkach. V roku 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, bol vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. V 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. V rokoch 1940-1941, ako mimoriadny profesor, zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. V 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. V roku 1958 mu vyšla knižná autobiografia "Za umením".
Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprevodca po živote a diele. Martin, 1988.
Dnes je Martin Benka najžiadanejším autorom medzi slovenskými zberateľmi umenia. Odpovedajú tomu aj dosiahnuté ceny jeho diel na slovenských aukciách :
180 000 € - Po žatve. 1922-24. Olej na plátne. 76 x 51 cm .
176 000 € - Slovenská rodina. Okolo 1938-40. Olej na plátne. 70 x 100 cm.
120 000 € - V jeseni - Turiec. 1947. Olej na plátne, 63 x 83 cm.
87 000 € - Z tisovského kraja. 1946. Olej na plátne, 66 x 47 cm.
960 000 Sk - Pri drevároch. Olej na plátne, 65 x 84 cm. (DARTE - 2.12.2007)

Autorove diela v priamom predaji

ŠuhajŠuhaj
Číslo položky: 136618
Voľný predaj

Cena: 300 €
Oravský zámokOravský zámok
Číslo položky: 134308
Voľný predaj

Cena: 58 000 €
Na statkuNa statku
Číslo položky: 134754
Voľný predaj

Cena: 650 €
Medzi zbojníkmiMedzi zbojníkmi
Číslo položky: 136619
Voľný predaj

Cena: 210 €
Martin a kráľ MatejMartin a kráľ Matej
Číslo položky: 136620
Voľný predaj

Cena: 270 €
Ex libris Prof. Jiří SiblíkEx libris Prof. Jiří Siblík
Číslo položky: 136830
Voľný predaj

Cena: 79 €
Diplom Slovenskej národnej knižniceDiplom Slovenskej národnej knižnice
Číslo položky: 127940
Voľný predaj

Cena: 490 €

Autorove diela v aukcii Darte

Pri oddychuPri oddychu
Číslo položky: 138343
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €
FujaristaFujarista
Číslo položky: 138340
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €
VítanieVítanie
Číslo položky: 138341
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €
RozhovorRozhovor
Číslo položky: 138342
V aukcii Darte

Vyvolávacia cena: 100 €