Jurij Dmitrovič Gerc - Veselica

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 135937
Počet návštev:152
Rok: 1996
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 70 x 90 cm
Cena: 950
Kupujem
Popis

Technika: tempera na plátne

Jurij Dmitrovič Gerc
Zobraziť signatúry

(1931-)
Dátum narodenia: 27.2.1931
Miesto narodenia: Lochovo (Ukrajina)

Jurij Dmitrovič Gerc (Herc) sa narodil 27. februára 1931 v dedine Lochovo na Ukrajine.

V roku 1955 ukončil štúdium na oddelení Užhorodského učilišťa výtvarného umenia u prof. J. Bokšaya, V. Erdélyiho a F. Manajla. V rokoch 1955-1974 pracoval v Khuste. Od roku 1969 je členom štátneho spolku výtvarníkov Ukrajiny. V rokoch 1975-1982 pracoval v Mukačeve. Od roku 1982 žije a tvorí v Užhorode ako slobodný umelec. V roku 1990 získal titul Zaslúžilý umelec Ukrajiny. Je nositeľom štátneho vyznamenania Tarasa Ševčenku za rok 1994. Národným umelcom Ukrajiny je od roku 2003. Jeho diela sú umiestnené v popredných galériách a múzeách Ukrajiny. Tematikou jeho diel sa stáva život na Zakarpatí, ľud s jeho zvykmi a tradíciami, ako aj zachytenie karpatskej krajiny po oboch stranách Karpát.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 80).

Autorove diela v priamom predaji

MuzikaMuzika
Číslo položky: 97168
Voľný predaj

Cena: 840 €
KoledyKoledy
Číslo položky: 97169
Voľný predaj

Cena: 780 €
DedinaDedina
Číslo položky: 97167
Voľný predaj

Cena: 1 000 €
VeselicaVeselica
Číslo položky: 135937
Voľný predaj

Cena: 950 €