Vojtech Borecký - Tatry

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 135941
Počet návštev:165
Značenie: vľavo dole
Rozmery: 60 x 80 cm
Cena: 1 040
Kupujem
Popis

Technika: olej na sololite

Príznačnou ukážkou Boreckého výtvarnej orientácie je práve prezentované dielo. Vojtech Borecký získal umelecké školenie u takých majstrov, akými boli Erdélyi, či Bokšay- zakladatelia Užhorodskej školy maľovania. Toto štúdium nepochybne vtlačilo jeho výtvarnému prejavu svojskú atmosféru, vitálnosť a podnietilo umelcov cit pre farebné vyjadrovanie sa. Boreckého vzťah ku krajinomaľbe sa začal formovať už vďaka jeho otcovi, pedagógovi a vzdelancovi. Umelec navyše často trávil voľné chvíle v spoločnosti iných maliarov v prostredí karpatských Polonín. Láska k prírode a dedinskému životu sa tak vinie celým jeho dielom. V predloženej práci podobne ako v ďalších dielach Borecký sprostredkováva svoje pocity cez formu a farbu. Maliarsky bravúrne poňatá kompozícia je budovaná rafinovanými koloristickými štruktúrami, ktoré sú premietnutím chvejivých vibrácii ostrého horského ovzdušia.
Na rozdiel od učiteľov Erdélyiho a Bokšaya sa však do veľkej miery obmedzuje na zelenkasto – modrú farebnú škálu navodzujúcu kontemplatívnu atmosféru. V dielach uplatňuje princíp maliarskej výstavby obrazu, čomu prispôsobil i svoj uvoľnený rukopis. Diela Vojtecha Boreckého boli už počas jeho života vystavené vo viacerých mestách, napríklad v Užhorode, Moskve, Viedni, Rige, Bratislave, Prahe, či Mukačeve.

Vojtech Borecký
Zobraziť signatúry

(1910-1990)
Dátum narodenia: 14.11.1910
Miesto narodenia: Ubľa

Vojtech (Adalbert) Borecký sa narodil 14. novembra 1910 v obci Ubľa, zomrel 12. júna 1990 v Košiciach.

V roku 1925 sa rodina Boreckých presťahovala do Užhorodu. Tu Vojtech absolvoval už predtým Reálne gymnázium (1920- 1927) a pokračoval v štúdiu na Učiteľskom ústave (1927-1931). Ako talentovaný kresliar navštevoval Večernú školu umenia (1928-1932) pod vedením V. Erdélyiho, J. Bokšaya a E. Grabovského. V rokoch 1934-1936 študoval Borecký na Vojenskom jazdeckom učilišti v Pardubiciach a v Prahe, kde sa oboznamoval s výtvarným dianím a klasikmi českého výtvarného umenia. Do roku 1947 pôsobil na rôznych učiteľských postoch, po tomto roku sa však venoval iba maľovaniu. V roku 1964 sa usadil v Košiciach, kde spoluvytváral obraz výtvarného života mesta až do svojho skonu v roku 1990. Jeho obrazy sa objavujú na rôznych výstavách najmä v Zakarpatsku a pútajú na seba pozornosť dynamickým nábojom a výraznou farebnosťou. Jeho poslednú samostatnú výstavu inštalovali až po jeho smrti vo Svidníku v roku 1990.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 20 ).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL V. BORECKÉHO NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:

280 000 Sk - Horský potok. Olej na plátne, 107x147 cm. (DARTE - 9.3.2008)
195 000 Sk - Krajina. Olej na plátne, 100x120 cm. (DARTE - 7.10.2007)
3 200 € - Horehronskí drevorúbači. Olej na plátne, 95x135 cm. (DARTE - 4.10.2009)
81 000 Sk - Svadobný pochod. Olej na plátne, 26x67 cm (DARTE)

Autorove diela v priamom predaji

TatryTatry
Číslo položky: 135941
Voľný predaj

Cena: 1 040 €