Mince ČS

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 137069
Počet návštev:479
Historické obdobie:od r. 1940, 20. storočie
Cena: 150
Kupujem
Popis

Mince iba Československa