Gabriel Kosmály / Nové fosílie I

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 137517
Počet návštev:224
Cena: 1 200
Kupujem
Popis

Gabriel Kosmály je zanieteným fotografom a popularizátorom fotografie. Venuje sa voľnej tvorbe, vyučuje fotografický dizajn na strednej škole, organizuje Dni fotografie v Leviciach...Východiská jeho tvorby, teoretické i praktické majú korene v posune postavenia fotografie v rámci výtvarného umenia v šesťdesiatych rokoch. Proces emancipácie fotografie, prieniky výrazových prostriedkov z rôznych iných médií, nástup umeleckej fotografie, rozvoj techniky a technológií, podnietili nevšedný záujem o fotografiu a samozrejme mali vplyv i na Gabriela Kosmályho. Okrem priameho, bol to i sprostredkovaný vplyv cez tvorbu profesorky Miloty Havránkovej.
datovanie: 2014
technika: fotografický transfer na drevo
rozmery: 90 x 90 cm
značené vpravo dole
dielo je publikované v autorovej monografii