Vladimír Gažovič - Bez mena

Stav:Voľný predaj
Číslo položky: 137761
Počet návštev:360
Cena: 170
Kupujem
Popis

datovanie: 1992
technika: serigrafia
rozmery: 23 x 27 cm
značenie v strede dole
33 / 40
rámované: 36 x 41 cm

Vladimír Gažovič
Zobraziť signatúry

Vladimír Gažovič sa narodil 9. 11. 1939 v Bratislave. V rokoch 1961 - 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. V roku 1969 - 1970 bol štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximiliana Melchera V rokoch 1967 - 1982 pôsobil ako pedagóg na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Stavia na vnútornom rozkrývaní morárlnych a etických hodnôt súčasného človeka opantaného vidinou hmotných pôžitkov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v práci s litografickými kriedami. Umeleckú i technickú originalitu jeho prác ocenili na najvýznamnejších svetových prehliadkach umeleckej grafiky. Jeho tvorba sa stala súčasťou zbierok významných svetových múzeíi súkromných zberateľov. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981, kat. Šesťdesiate roky SNG, Bratislava 1995.

Autorove diela v priamom predaji

Pocta H. BosohovéPocta H. Bosohové
Číslo položky: 131710
Voľný predaj

Cena: 530 €
Bez menaBez mena
Číslo položky: 137761
Voľný predaj

Cena: 170 €
ArachnaArachna
Číslo položky: 140739
Voľný predaj

Cena: 680 €